Potpisan ugovor sa opštinom Lazarevac
Ugovor sa Opštinom Lazarevac, koja donira sredstva za ovu uslugu je zaključen u martu 2013. Korisnici usluge su stariji građani Lazarevca koji žive sami ili veći deo vremena provode sami, a kojima je pored usluga gerontodomaćica potrebna mogućnost 24-časovne komunikacije sa stručnim osobljem koje će organizovati pomoć ukoliko i kada za tim bude bilo potrebe.
Potpisan je ugovor između Kontakte i Saveza jevrejskih opština
Ova organizacija je među prvima prepoznala mogućnosti koje naša usluga pruža svojim korisnicima. Ugovor sa Kontaktom je skopljen 2012, a korisnici usluge svoje zadovoljstvo iskazuju pohvalama i poverenjem koje imaju u stručne i posebno obučene opeatere. Njihova pažnja i stručnost su mnogo puta pomogle pri rešavanju mnogih kako zdravstvenij tako i psiholoških problema. Korisnici usluge teleasistencije obuhaćene ovim ugovorom su starije osobe sa teritorije grada Beograda i grada Novog Sada.