Produžen je ugovor sa opštinom Čukarica
Stariji građani opštine Čukarica su za godinu dana, koliko su koristili usluge Kontakte navikli na brigu i pažnju koju su imali. Primetili su poboljšanje kako mentalnog tako i fizičkog zdravlja. Razgovori sa ljubaznim operaterima, njihova stručnost I brzina reagovanja u kriznim situacijama uticali su na to da se osećaju bezbedno u svojim poznijim godinama I da mogu da nastave život sa manje strahova I neizvesnosti. Sa velikom radošću i olakšanjem prihvatili su vest da se sradanja nastavlja i da će i dalje moći da računaju da ovu pomoć.
Obnovljen ugovor sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike - Udruženje Feniks
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike kao i sami korisnici udruženja Feniks su veoma zadovoljni saradnjom sa kompanijom Kontakta koja je trajala godinu dana. Osobe sa invaliditetom uz teleasistenciju osećaju sigurnost i mogu slobodnije da se kreću što utiče na poboljšanje kvaliteta njihovog života. Mnoga pozitivna iskustva, pohvale kao i veliki broj uspešno prebrođenih zdravstvenih I psiholoških kriza uticali su na to da se ugovor produži na veliko zadovoljstvo članova udruženja.
Potpisan ugovor sa Ministarstvom rada, zaposljavanja i socijalne politike - Udruženje Feniks
Korisnici usluge su osobe sa invaliditetom – članovi udrženja Feniks iz više opština Republike Srbije. Klijenti su različitih godišta i oblika invaliditeta, ali svima teleasistencija na specifičan i odgovarajući način omgućuje da budu samostalniji, čime im se poboljšava funkcionalnost i kvalitet života. Stručan kadar Kontakte svojom podrškom i savetima daje dodatnu motivaciju ovim licima da što aktivnije učestvuju u društvenom životu.
Potpisan ugovor sa opštinom Čukarica
Opština Čukaica je prepoznala sve mogućnosti i koristi teleasistencije i svojim građanima obezbedila ovu uslugu koja spada u domen urgentne socijalne zaštite. Korisnici usluge su većinom stariji građani koji žive sami sa teritorije opštine Čukarica, koji ne žele smeštaj u domove za stare, već žele da ostanu u svom poznatom okruženju gde se osećaju najprijatnije. Po njihovim iskazima za ovih godinu dana, koliko koriste usluge Kontakte oni se osećaju znatno sigurnije i bezbednije kako u svojim domovima, tako i van njih.
Potpisan ugovor sa opštinom Obrenovac
Naša pomoć je starijim gradjanima Obrenovca, kao i osobama sa invaliditetom, bila od presudne važnosti za vreme majskih poplava 2014. Nekima od njih je tada kontakt sa našim operaterima bio jedina veza sa svetom. Osoblje Kontakte je tokom tih dramatičnih dana svojom organizacijom i koordinacijom omogućilo efikasno dostavljanje vode i hrane najugroženijima kao i pomoć kod evakuacije .