Stariji građani Rume i okoline će i u 2020 –toj imati uslugu teleasistencije
Početkom 2020 godine centar za socijalni rad iz Rume je potpisao nastavak saradnje sa Kontaktom i time potvrdio održivost ovog projekta koji omogućuje starijim građanima sa ove opštine kvalitetniji život i mirnije penzionerske dane. Meštani Rume i okolnih sela koji su odabrani po specijalnim kriterijumima ( njih 50) će nastaviti ovu uslugu i u 2020 na veliko zadovoljstvo kako njih samih tako i njihovih bližnjih.
Povećan broj korisnika teleasistencije - radnika EMS-a.
Elektro mreža Srbije je nakon uspešne saradnje povećela broj svojih radnika kojima su dodeljeni uređaju za teleasistenciju za 20. Sada je 130 radnika EMS-a obezbeđeno na ovaj način prilikom obavljanjan svojih radnih zadataka. Teleasistencija je usloga sa daljine koja se koristi prilikom hitnih i vandrednih situacija. Vrši se monitronig lica ( GSP poziciranje i praćenje i Geo fencing-izlazak iz neke def. Zone ) radi povećavanja sigurnosti na radu. Monitoring se vrši samo tokom trajanaj hitnog poziva. Na ovaj način se dobija: Veći nivo zdrastvene odgovornosti prema radnicima. Sigurna zaštita i ukazivanje pomoći u vandrednim situacijama Brže i efikasnije ukazivanje pomoći kada je to neophodno. Povećanje stepena kvaliteta u uslovima rada i zaštite na radu. Psihološka sigurnost radnika.
I ove godine saradnja sa opštinom Rakovica
Jedna od Beogradskih opština sa kojima Kontakta ima izrazito dobru saradnju je opština Rakovica. Dve godine je prošlo od kada je u Gradskoj opštini Rakovica počeo projekat „Teleasistencija za građane Opštine Rakovica“. Na teritoriji Opštine Rakoviva živi više od 15.000 ljudi. Projektom su obuhvaćena 25 starih lica koja imaju celodnevni monitoring. Odabir lica izvršio je Centar za socijalni rad iz Rakovice u saradnji sa Domom zdravlja Rakovica, po unapred utvrđenim kriterijumima.
Produžen je ugovor sa Srbobranom do kraja 2019
Opština Srbobran je produžila ugovor za korisnike teleasistencije svog grada. Ova saradnja se uspešno nastavlja i ove godine, sa nadom da će stariji građani Srbobrana biti u mogućnosti da koriste ovu uslugu i narednih godina. Direktorka Centra za socijalni rad Srbobrana Biserka Veselinović kaže da oni poslednjih godina prvenstveno razvijaju usluge namenjene starijoj populaciji koje je u opštini Srbobran negde oko 23 posto. - „Naš zadatak kao zajednice je da maksimalno razvijemo sve usluge koje treba da doprinesu očuvanju kvaliteta života, a pre svega njihovoj bezbednosti. To radimo kroz klub za dnevni boravak, njihova druženja, razvoj porodičnog smeštaja, zatim je tu pomoć i nega u kući, ali i savremene usluge poput teleasistencije koja je u primeni u našoj opštini kao već dve godine.Ta usluga služi pre svega za izbegavanje incidentnih situacija i obezbeđuje sigurnost“.
Teleasistencija kao oblik zaštite na radu
Kontakta je započela saradnju sa Elektromrežom Srbije projektom: Pružanje medicinske pomoći zaposlenima na održavanju visokonaponskih vodova putem telekomunikacionih uređaja u toku rada. Usluga predstavlja medicinsku zaštitu radnika zaposlenih u EMS-u i ostvaruje se putem pomoći na daljinu – teleasistencijom, što podrazumeva momentalno reagovanje u kriznim i ekscesnim situacijama ( zdravstvenim, psihološkim i dr. ) od strane stručne službe Centra za teleasistenciju kompanije Kontakta putem specijalizovanih telekomunikacionih uređaja. Ova usluga podrazumeva pružanje konkretnih vidova podrške ( stručnim savetima ili angažovanjem terenskih i ostalih lekara) zaposlenim radnicima EMS-a, u cilju medicinske zaštite i prevencije zdravstvenih komlikacija radnika angažovanih na održavanju visokonaponskih vodova. Korisnicima usluge – zaposlenim radnicima koji su odabrani po prirodi posla, dodeljeni su uređaji sa GSM/GPS tehnologijom ( težine 40 gr.) koje nose sa sobom pri obavljanju svojih profesionalnih zadataka. Uređaji koje Kontakta koristi imaju sertifikat RATEL-a o usaglašenosti sa zahtevima pravilnika o radio i telekomunikacionoj opremi. U slučajevima nepredviđenih okolnosti ( kada se ispolje iznenadne zdrastvene tegobe, ekscesne situacije ili druge krize ), zaposleni kome je dodeljen uređaj, pritska dugme ( koje ima funkciju alarma ) i stupa za nekoliko sekundi u dvosmernu glasnovnu komunikaciju uz istovremeno lociranje sa stručnim timom koji u Centru Kontakte dežura 24 sata. Korisnici usluge imaju medicinsku pomoć i monitoring svih 365 dana u godini.