Kontakta je ponovo u svojim prostorijama
Iako nije prestajala sa radom Kontakta se nakon završetka vanrednog stanja vratila u svoje prostorije. Ponovo smo dostupni za vas na telefon: 011 3287 183, a možete nas kontakritati i preko našeg maila. Za naše korisnike smo uvek tu za kontakt preko naših uređaja. Punite ih redovno i ostanite zdravi!
Obaveštenje
Za vreme vanrednog stanja Kontakta nastavlja sa radom za svoje korisnike. Naši fiksni telefoni privremeno neće biti u funkciji. One koji žele bilo kakve informacije ili žele da postanu novi korisnici molimo da nam se obrate putem maila - kontakt@kontakta24.com. Hvala.
Stariji građani Rume i okoline će i u 2020 –toj imati uslugu teleasistencije
Početkom 2020 godine centar za socijalni rad iz Rume je potpisao nastavak saradnje sa Kontaktom i time potvrdio održivost ovog projekta koji omogućuje starijim građanima sa ove opštine kvalitetniji život i mirnije penzionerske dane. Meštani Rume i okolnih sela koji su odabrani po specijalnim kriterijumima ( njih 50) će nastaviti ovu uslugu i u 2020 na veliko zadovoljstvo kako njih samih tako i njihovih bližnjih.
Povećan broj korisnika teleasistencije - radnika EMS-a.
Elektro mreža Srbije je nakon uspešne saradnje povećela broj svojih radnika kojima su dodeljeni uređaju za teleasistenciju za 20. Sada je 130 radnika EMS-a obezbeđeno na ovaj način prilikom obavljanjan svojih radnih zadataka. Teleasistencija je usloga sa daljine koja se koristi prilikom hitnih i vandrednih situacija. Vrši se monitronig lica ( GSP poziciranje i praćenje i Geo fencing-izlazak iz neke def. Zone ) radi povećavanja sigurnosti na radu. Monitoring se vrši samo tokom trajanaj hitnog poziva. Na ovaj način se dobija: Veći nivo zdrastvene odgovornosti prema radnicima. Sigurna zaštita i ukazivanje pomoći u vandrednim situacijama Brže i efikasnije ukazivanje pomoći kada je to neophodno. Povećanje stepena kvaliteta u uslovima rada i zaštite na radu. Psihološka sigurnost radnika.
I ove godine saradnja sa opštinom Rakovica
Jedna od Beogradskih opština sa kojima Kontakta ima izrazito dobru saradnju je opština Rakovica. Dve godine je prošlo od kada je u Gradskoj opštini Rakovica počeo projekat „Teleasistencija za građane Opštine Rakovica“. Na teritoriji Opštine Rakoviva živi više od 15.000 ljudi. Projektom su obuhvaćena 25 starih lica koja imaju celodnevni monitoring. Odabir lica izvršio je Centar za socijalni rad iz Rakovice u saradnji sa Domom zdravlja Rakovica, po unapred utvrđenim kriterijumima.