Grad Požarevac – Teleasistencija za slepe i slabovide
Komisija za vrednovanje prijavljenih programa i projekata udruženja i NVO u 2016 godini koji su od javnog interesa za grad Požarevac, a u okviru oblasti – Socijalna i zdravstvena zaštita, odobrila je projakat : „ Teleasistencija – briga 24 časa“ Ovaj projekat će obuhvatiti petnaest članova Saveza slepih Srbije, međuopštinske organizacije Požarevac. Projekat će obuhvatati većinom starije članove udruženja, a odabir korisnika će se bazirati na sledećim kriterijumima: - Godine starosti ( projektom će biti obuhvaćeni najstariji članovi); - Opšte zdravstveno stanje (projektom će biti obuhvaćena lica koja pored slabovidosti imaju i druge hronične bolesti i koji su teže pokretni); - Materijalno stanje ( prednost pri odabiru će imati osobe sa nižim materijalnim primanjima); - Samačka domaćinstva ( projekat će podržati starija, slabovida lica koja žive sama i koja nemaju pomoć gerontodomaćica) Kontakta će omogućiti slepim i slabovidim osobama aktivniji i sigurniji život, veću samostalnost i slobodno kretanje.
Slika1
U kompaniji Kontakta održana prva akreditovana obuka za teleasistente
Polaznici su od akreditovanih predavača imali priliku da, pored teorijskih osnova dobiju i praktično znanje koje podrazumeva poznavanje specijalnog softvera (Geofensing, GPS lociranje) kao i kompetencije kako da postupaju prilikom zdravstvenih i psiholoških kriza korisnika. Pomoću savremene opreme druge generacije teleasistencije kandidati su se upoznali i sa praktičnim delom rada u direktnom kontaktu sa korisnicima u Kontakta monitoring centru. Briga o starima i teleasistencija se trenutno nalazi na spisku od deset najtaženijih zanimanja na svetu. Kompanija “Kontakta” je od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku akreditovana je kao jedini referentni centar za obuku teleasistenta, a sertifikate polaznicima dodeljuje Republički zavod za socijalnu zaštitu. Akreditacija je izdata od Ministarstva za rad i socijalnu politiku rešenjem broj 153-01-11/43/2015. Kompanija “Kontakta” poziva diplomirane psihologe, andragoge, defektologe i medicinske radnike na sledeću obuku, koja će trajati četiri dana. Detaljnije informacije možete dobiti putem telefona 011 3287 183 i putem mejla kontakt@kontakta24.come ovu priliku da steknete znanje i kompetencije za rad u oblasti vaninstitucionalne socijalne zaštite I teleasistencije, koja je u svetu prisutna više od 30 godina.
Počinje prva akreditovana obuka za teleasistente u Srbiji
Briga o starima i teleasistencija se trenutno nalazi na spisku od deset najtaženijih zanimanja na svetu. Kompanija “Kontakta” je od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku akreditovana je kao jedini referentni centar za obuku teleasistenta, a sertifikate budućim polaznicima dodeljuje Republički zavod za socijalnu zaštitu. Akreditacija je izdata od Ministarstva za rad i socijalnu politiku rešenjem broj153-01-11/43/2015. Kompanija “Kontakta” poziva diplomirane psihologe, andragoge, defektologe i medicinske radnike na prvu obuku, koja će trajati četiri dana, od 28. novembra 2015. godine u prostorijama kompanije “Kontakta” Gospodar Jovanova 39-41 Polaznici će od akreditovanih predavača imati priliku da pored teorijskih osnova dobiju i praktično znanje koje podrazumeva poznavanje specijalnog softvera (Geofensing, GPS lociranje) kao i kompetencije kako da postupaju prilikom zdravstvenih i psiholoških kriza korisnika. Pomoću savremene opreme druge generacije teleasistencije kandidati će biti upoznati i sa praktičnim delom rada u direktnom kontaktu sa korisnicima u Kontakta monitoring centru. Cena obuke i sertifikata je 12.000 dinara. Izdati sertifikat je javna isprava koja se uzima u obzir prilikom licenciranja, odnosno obnavljanja licence stručnih radnika. Detaljnije informacije možete dobiti putem telefona 011 3287 183 i putem mejla kontakt@kontakta24.com Iskoristite ovu priliku da steknete znanje i kompetencije za rad u oblasti vaninstitucionalne socijalne zaštite I teleasistencije, koja je u svetu prisutna više od 30 godina.
Akreditovan je program obuke za operatere teleasistecije čije su autorke Marija Božić, Andrea Trifunović i Ljiljana Šabić
Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja donelo je rešenje da se program :“ Obuka za operatere teleasistencije“ akredituje za period od tri godine i to od 03.06.2015 do 03.06.2018. Obuka za operatere teleasistencije će se obaviti u prostorijama kompanije Kontakta, Gospodar Jovanova 29-41, a vreme i tačan program biće naknadno objavljeni. Ovom prilikom obaveštavamo sve zainteresovane učesnike da se za sve informacije mogu javiti na telefon 011/ 3287 183 ili elektronskom poštom na : kontakt@kontakta24.com
Potpisan je ugovor sa Udruženjem Živimo zajedno - Oaza Golubinci
Kompanija Kontakta je uz finansisku pomoć opštine Stara Pazova potpisala ugovor sa Oazom iz Golubinaca kao nosiocem projekta koji uključuje 50 novih korisnika. Korisnici usluge teleasistencije su članovi udruženja: Živimo zajedno( neprofitna humanitarna organizacija koja pruža pomoć i podršku osobama sa smetnjama u razvoju svh uzrasta, oblika i stepena ometenosti), udruženja Feniks (udruženje osoba sa invaliditetom), Udruženja penzionera Stara Pazova i Oaze iz Golubinaca (projekat koji ima za cilj da kreira model zajedničkog stanovanja uz podršku za osobe s invaliditetom i druge ranjive grupe stanovništva. Veliko nam je zadovoljstvo da svoje usluge i svoju pomoć možemo pružiti ovim ljudima u cilju njihovog osamostaljivanja, inkluzije u sve segmente društva i time sprečiti moguću institucionalizaciju. Pomovišući njihovu individualnost pruža im se mogućnost za dostaojanstven život na koji imaju pravo i koji zaslužuju.