Naš tim na "Sajmu za treće doba 55+"
Kontakta je ove godine aktivno prisutna na tekućoj manifestaciji "Sajam za treće doba 55+" koji se održava na beogradskom sajmu od danas pa do nedelje 03. aprila. Već prvog dana beležimo značajno interesovanje što u direktnim kontaktima sa budućim korisnicima na našem sajamskom štandu, što kroz stručna predavanja na kojima aktivno učestvujemo. Naš stručni rukovodilac, koleginica Marija Bošić ima poziv i da sutra u 14:00 održi kratku stručnu prezentaciju teleasistencije u velikoj otvorenoj učionici u hali 3.
Slika1
Saradnja sa Gradskom opštinom Zvezdara
Komisija za sufinansiranje programa/projekata udruženja građana iz budžeta GO Zvezdara za 2016. godinu donela je odluku da finanisra uslugu teleasistencije Udruženju boraca narodnooslobodilačkog rata 1941 – 1945 g. Gradske opštine Zvezdara. Deo članova ovog udruženja će u narednom periodu koristiti usluge kompanije Kontakta čime će im se obezbediti sigurnost, briga i dvadesetčetvoročasovno praćenje.
Izdati su sertifikati o uspešto završenoj obuci za operatere teleasistencije
Republički zavod za socijalnu zaštitu, na osnovu Programa mera i aktivnosti za stručno usavršavanje stručnih radnika zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite izdao je potvrde o uspešno završenom akreditovanom programu :“ Obuka za operatere teleasistencije“. Obuka je realizovana u periodu od 28.11.2015 do 01.12. 2015 u trajanju od 22 sata u prostorijama kompanije Kontakta.
Grad Požarevac – Teleasistencija za slepe i slabovide
Komisija za vrednovanje prijavljenih programa i projekata udruženja i NVO u 2016 godini koji su od javnog interesa za grad Požarevac, a u okviru oblasti – Socijalna i zdravstvena zaštita, odobrila je projakat : „ Teleasistencija – briga 24 časa“ Ovaj projekat će obuhvatiti petnaest članova Saveza slepih Srbije, međuopštinske organizacije Požarevac. Projekat će obuhvatati većinom starije članove udruženja, a odabir korisnika će se bazirati na sledećim kriterijumima: - Godine starosti ( projektom će biti obuhvaćeni najstariji članovi); - Opšte zdravstveno stanje (projektom će biti obuhvaćena lica koja pored slabovidosti imaju i druge hronične bolesti i koji su teže pokretni); - Materijalno stanje ( prednost pri odabiru će imati osobe sa nižim materijalnim primanjima); - Samačka domaćinstva ( projekat će podržati starija, slabovida lica koja žive sama i koja nemaju pomoć gerontodomaćica) Kontakta će omogućiti slepim i slabovidim osobama aktivniji i sigurniji život, veću samostalnost i slobodno kretanje.
Slika1
U kompaniji Kontakta održana prva akreditovana obuka za teleasistente
Polaznici su od akreditovanih predavača imali priliku da, pored teorijskih osnova dobiju i praktično znanje koje podrazumeva poznavanje specijalnog softvera (Geofensing, GPS lociranje) kao i kompetencije kako da postupaju prilikom zdravstvenih i psiholoških kriza korisnika. Pomoću savremene opreme druge generacije teleasistencije kandidati su se upoznali i sa praktičnim delom rada u direktnom kontaktu sa korisnicima u Kontakta monitoring centru. Briga o starima i teleasistencija se trenutno nalazi na spisku od deset najtaženijih zanimanja na svetu. Kompanija “Kontakta” je od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku akreditovana je kao jedini referentni centar za obuku teleasistenta, a sertifikate polaznicima dodeljuje Republički zavod za socijalnu zaštitu. Akreditacija je izdata od Ministarstva za rad i socijalnu politiku rešenjem broj 153-01-11/43/2015. Kompanija “Kontakta” poziva diplomirane psihologe, andragoge, defektologe i medicinske radnike na sledeću obuku, koja će trajati četiri dana. Detaljnije informacije možete dobiti putem telefona 011 3287 183 i putem mejla kontakt@kontakta24.come ovu priliku da steknete znanje i kompetencije za rad u oblasti vaninstitucionalne socijalne zaštite I teleasistencije, koja je u svetu prisutna više od 30 godina.