Produžen je ugovor sa Srbobranom do kraja 2019
Opština Srbobran je produžila ugovor za korisnike teleasistencije svog grada. Ova saradnja se uspešno nastavlja i ove godine, sa nadom da će stariji građani Srbobrana biti u mogućnosti da koriste ovu uslugu i narednih godina. Direktorka Centra za socijalni rad Srbobrana Biserka Veselinović kaže da oni poslednjih godina prvenstveno razvijaju usluge namenjene starijoj populaciji koje je u opštini Srbobran negde oko 23 posto. - „Naš zadatak kao zajednice je da maksimalno razvijemo sve usluge koje treba da doprinesu očuvanju kvaliteta života, a pre svega njihovoj bezbednosti. To radimo kroz klub za dnevni boravak, njihova druženja, razvoj porodičnog smeštaja, zatim je tu pomoć i nega u kući, ali i savremene usluge poput teleasistencije koja je u primeni u našoj opštini kao već dve godine.Ta usluga služi pre svega za izbegavanje incidentnih situacija i obezbeđuje sigurnost“.
Teleasistencija kao oblik zaštite na radu
Kontakta je započela saradnju sa Elektromrežom Srbije projektom: Pružanje medicinske pomoći zaposlenima na održavanju visokonaponskih vodova putem telekomunikacionih uređaja u toku rada. Usluga predstavlja medicinsku zaštitu radnika zaposlenih u EMS-u i ostvaruje se putem pomoći na daljinu – teleasistencijom, što podrazumeva momentalno reagovanje u kriznim i ekscesnim situacijama ( zdravstvenim, psihološkim i dr. ) od strane stručne službe Centra za teleasistenciju kompanije Kontakta putem specijalizovanih telekomunikacionih uređaja. Ova usluga podrazumeva pružanje konkretnih vidova podrške ( stručnim savetima ili angažovanjem terenskih i ostalih lekara) zaposlenim radnicima EMS-a, u cilju medicinske zaštite i prevencije zdravstvenih komlikacija radnika angažovanih na održavanju visokonaponskih vodova. Korisnicima usluge – zaposlenim radnicima koji su odabrani po prirodi posla, dodeljeni su uređaji sa GSM/GPS tehnologijom ( težine 40 gr.) koje nose sa sobom pri obavljanju svojih profesionalnih zadataka. Uređaji koje Kontakta koristi imaju sertifikat RATEL-a o usaglašenosti sa zahtevima pravilnika o radio i telekomunikacionoj opremi. U slučajevima nepredviđenih okolnosti ( kada se ispolje iznenadne zdrastvene tegobe, ekscesne situacije ili druge krize ), zaposleni kome je dodeljen uređaj, pritska dugme ( koje ima funkciju alarma ) i stupa za nekoliko sekundi u dvosmernu glasnovnu komunikaciju uz istovremeno lociranje sa stručnim timom koji u Centru Kontakte dežura 24 sata. Korisnici usluge imaju medicinsku pomoć i monitoring svih 365 dana u godini.
Proširenje broja korisnika teleasistencije u Rumi
Zadovoljni dosadašnjom saradnjom sa Kontaktom Centar za socijalni rad Rume je produžio ugovor i proširino listu broja korisnika teleasistencije u Rumi u okviru projekta „ Pomoć i nega za stara i invalidna lica“. U 2018. godini pedeset starijih građana Rume će biti zbrinuti na ovaj način, sa tim što će korisnika „dugmeta spasa“ biti i iz okolinih sela: Putinaca, Platičeva, Klenka, Nikinaca, Buđanovaca i Hrtkovaca.
Grad Požarevac – Proširenje usluge teleasistencije uključivanjem korisnika Udruženja penzionera Požarevac
Nastavku projekta“ Teleasistencija – briga o starim licima i osobama sa invaliditetom“ koji se u Požarevcu uspešno realizuje od Januara 2016 pridružilo se Udruženje penzionera grada Požarevca. Predsednik udruženja Milorad Jovanović potpisao je ugovor sa direktorom Kontakte Predragom Nikolićem o pružanju usluge teleasistencije za 20 članova ovog udruženja. Projekat će podržati i unaprediti kvalitet života penzionera, omogućivši im što duži samostalni boravak u svojim domovima, kao i aktivno kretanje uz 24 časovni nadzor visokostručnog osoblja korišćenjem savremene tehnologije.
Slika1
Grad Požarevac – nastavljena saradnja sa „Kontaktom“
Nakon izveštaja o realizaciji projekta „ Teleasistencija – briga o starim licima i osobama sa invaliditetom“ u požarevačkom Gradskom zdanju, gde je izraženo zadovoljstvo korisnika ovom uslugom nastavljena je saradnja Saveza slepih – međuopštinske organizacije Požarevac i Kontakte. Ovoj prezentaciji osim predstavnika Kontakte prisustvovao je i Dejan Krstić član Gradskog veća zadužen za NVO, kulturu i informisanje Grada Požarevca, Tatjana Rajić v.d. direktora Centra za socijalni rad Požarevac kao i organizacije penzionera i vojnih penzionera. Nastavku ovog projekta koji je sadržan u Lokalnom akcionom planu za stara lica pridružilo se i Udruženje penzionera Požarevac čiji su članovi postali korisnici usluge teleasistencije.
Slika1