Teleasistencija za starije građane Rume
Cenar za socijalni rad Rume je među prvim sremskim lokalnim samoupravama uveo uslugu teleasistencije u saradnji sa Kontaktom kroz projekat „Pomoć i nega za stara i invalidna lica“. Na ovaj način se unapređuje kvalitet socijalnih usluga za 20 starih lica, kao i osoba sa invaliditetom koji već koriste usluge pomoći centra. Ovaj projekat će obuhvatiti petnaest članova Saveza slepih Srbije, međuopštinske organizacije Požarevac. Projekat će obuhvatati većinom starije članove udruženja, a odabir korisnika će se bazirati na sledećim kriterijumima: -Centar za socijalni rad iz Rume je obezbedio sredstva za 20 korisnka kako iz gradskih tako i iz seoskih područja na teritoriji ove opštine. Projekat će trajati do kraja 2017 godine sa tendencijom da se nastavi i naredne godine, a da se broj korisnika usluge brige i pomoći preko „dugmeta spasa“ poveća.
Slika1
DRUGA OBUKA ZA TELEASISTENTE
Kompanija “Kontakta” je od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku akreditovana je kao jedini referentni centar za obuku teleasistenta, a sertifikate budućim polaznicima dodeljuje Republički zavod za socijalnu zaštitu. Akreditacija je izdata od Ministarstva za rad i socijalnu politiku rešenjem broj153-01-11/43/2015. Kompanija “Kontakta” poziva sve zainteresovane na drugu obuku za teleasistente, koja će trajati tri dana, počevši od 19. avgusta 2016. godine u prostorijama kompanije “Kontakta” Gospodar Jovanova 39-41. Edukaciju će držati akreditovani predavači , a polaznici će imati priliku da pored teorijskih dobiju i praktična znanja koja podrazumevaju poznavanje specijalnog softvera (uključujući Geofensing i GPS lociranje) kao i kompetencije kako da postupaju prilikom zdravstvenih i psiholoških kriza korisnika. Pomoću savremene opreme druge generacije teleasistencije kandidati će biti upoznati i sa praktičnim delom rada u direktnom kontaktu sa korisnicima u Kontakta monitoring centru. Izdati sertifikat je javna isprava koja se uzima u obzir prilikom licenciranja, odnosno obnavljanja licence stručnih radnika. Detaljnije informacije možete dobiti putem telefona 011 3287 183 i putem mejla kontakt@kontakta24.com
Slika1
Opština Rakovica obezbedila usluge teleasistencije za 25 svojih najstarijih građana
Još jedna beogradska opština podržala je uslugu teleasistencije i uvrstila je u svoj godišnji program. Opština Rakovica je potpisavši ugovor sa Kontaktom izdvojila sredstva za uslugu brige, pomoći i 24-časovnog monitoringa za 25 svojih građana. Centar za socijalni rad Rakovice i dom zdravlja Rakovica bili su zaduženi za odabir korisnika kojima će ova usluga najviše koristiti, omogućivši im ostanak u svojim domovima, slobodno kretanje i kvalitetniji život. Kao kriterijumi prilikom odabira uzimani su: zdravstveno stanje, mesečni prihodi, kao i to da li osobe žive same i da li imaju neku drugu vrstu pomoći.
Slika1
Potpisan je ugovor između Kontrole letenja Srbije i Crne Gore, Udruženja osoba sa invaliditetom “Feniks” i kompanije Kontakta
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore ( SMATSA ), kao društveno odgovorna kompanija je uvek spremna da učestvuje u humanitarnim akcijama koje imaju za cilj poboljšanje položaja ugroženih slojeva društva. Projektom: “Teleasistencija za decu I mlade osobe sa invaliditetom” u saradnji sa Kontaktom i udruženjem osoba sa invaliditetom Feniks, donirala je sredstva omogućivši da 40 članova udruženja dobiju uslugu telasistncije na period od godinu dana. Projkat će podžati i unaprediti život osoba sa invaliditetom omogućivši im samostalan boravak u svojim domovima, kao i samostalno kretanje, uključenje u sve životne tokove i aktivnosti uz 24 časovni nadzor viskostručnog osoblja korišćenjem savremene tehnologije. Ovaj projekat će pomoći kod uklanjanja informacionih I komunikacionih barijera sa kojima se ove osobe svakodnevno susreću.
Slika1
Zaključen je ugovor između Kontakte i Centra za socijalni rad iz Srbobrana za 10 korisnika u periodu od 10 meseci.
Predmet ugovora je pružanje usluge teleasistencije koja podrazumeva profesionalne savetodavne usluge, usluge upućivanja medicinskih službi, kao i drugih specijalizovanih službi za pružanje pomoći u svim situacijama kada je korisnicima pomoć potrebna. Usluge Kontakte su namenjene prvenstveno licima starijim od 65 godina iz Srbobrana koji se nalaze u stanju povećane potrebe za sigurnošću. Usluga funkiconiše putem GSM tehnologije, sa mogućnošću GPS lociranja na zahtev korisnika. Usluga je dostupna 24 sata dnevno, 365 dana u godini, bez limitiranja broja poziva ka centru. Sisitem teleasistencije podrazumena uređaj koji korisnik nosi uz sebe, kao i centralu koju čini stručni kadar: lekari, andragozi i defektolozi. Jednostavnim pritiskom na dugme, koje se nalazi na uređaju momentalno se aktivira centrala i operateri reaguju u skladu sa potrebom (razgovaraju, pružaju podršku, daju informacije, lociraju korisnika ili zovu rodjake, komšije, Hitnu Pomoc ili Policiju). Starija lica često nisu u mogućnosti da u slučaju zdravstvene krize, usled pada ili neke druge nezgode dodju do telefona i pozovu pomoć. Uređaj za teleasistenciju, korisnicima omogućava uspostvaljanje kontakta sa centrom gde god se oni nalazili. Ovaj projekat značajno unapređuje kvalitet života starijih osoba iz Srbobrana koje sada mogu voditi dostojanstven, samostalan život lišen briga i rizika koju su vezani uz njihovo zdravstveno stanje i životno doba.
Slika1